Badminton & Bordtennis » Årsberetning

NYESTE ÅRSBERETNING ER FRA FEBRUAR 2016.

(Se nedenfor)

Årsberetning for Badminton 2016 

 

Sæsonen startede godt. Træningen foregik hver mandag kl 16-17, men det blev hurtigt nødvendigt at dele spillerne op i 2 hold, da vi fik mange nye og unge spillere, hvilket gjorde skellet mellem øvet og uøvet større end tidligere. Dette betød også, at vi fik brug for hjælpetrænere.  

Sæson 2015/16 har også budt på nye udfordringer – sportsligt og samfundsmæssigt. 
Sportsligt har vi haft 2 hold med i dgi’s holdturnering, socialt har vi hygget med såvel gamle som nye tiltag, hvilket både de yngste og ældste ungdomsspillere har nydt godt af. 

Samfundsmæssigt har vi uden tvivl været udfordret af skolereformen, den obligatoriske lektiecafé og længere skoledag. Vi har hver mandag modtaget spillere der, efter weekend og en lang skoledag, har givet udtryk for, at de er trætte og trænger til at slappe af. Desværre møder vores spillere senere i skole end mange andre spillere i landet og som følge deraf, har de også senere fri. De yngste starter ofte dagen med morgen-SFO inden skoledagen starter kl 8.30, da deres forældre skal møde på arbejde fra kl. 7.00 om morgenen. Dette har haft stor betydning for spillernes overskud, engagement og motivation til træning. 

På medlemssiden er antallet næsten uforandret med 20 ungdomsspillere, 33 motionister og 15 ældre.  

Træningen for badminton ungdom består af badmintonrelaterede øvelser og kampe, hvor der er plads til alle uanset alder, niveau samt motivation for at træne badminton - og der er altid plads til grin og latter imellem øvelserne. Vi giver gerne plads til spillernes ideer og ønsker til opvarmning og øvelser, og har du lyst til at udfordre en klubkammerat eller en forælder, er der også rig mulighed for det.  
Vi opfordrer gerne vores spillere til at deltage i stævner, hvor det i badminton altid er muligt at møde jævnbyrdige og jævnaldrende modstandere, hvorved det bliver en god oplevelse at være med.  

Først på sæsonen indhentede vi et tilbud fra Sportigan, hvilket vi ikke kunne sige nej til. Tilbuddet gav spillerne mulighed for at købe et sæt spilletøj til en formidabel pris, hvor badmintonafdelingen gav et bidrag til hver spiller, ligesom ledere og hjælpere har fået nyt træningstøj fra afdelingen. En stor fornøjelse at se spillerene bruge tøjet flittigt til såvel træning som kamp.  
Vi har igen i år haft spillere, der har prøvet kræfter med stævner og begyndertræf, hvilket altid giver sved på panden og smil på læben. 

I holdturneringen har vores yngste spillere vundet en masse erfaring og er blevet skarpe på såvel regler som fairplay. En fornøjelse at se spillerne smile uanset kampenes udfald – dog med ærgrelse i blikket efter en tæt og nervepirrende kamp, hvor de i sidste ende desværre trækker det korteste strå. Men sådan skal det være! 

Vores U15 hold har haft mange spændende og tætte kampe, hvilket har givet dem en placering som nummer 3 af 6 inden sidste runde.  

Deltagelsen i holdturneringen har været en god beslutning, da det har vist sig at øge spillernes engagement og kampgejst. 

I sæson 2015/16 har vi igen afholdt ”hyggeton” et par gange hen over sæsonen, hvilket har givet spillerne mulighed for at invitere fx en forælder med til træning. Dette er en god oplevelse hver gang! 

Vores julearrangement blev en stor succes, hvor stort set alle ungdomsspillere deltog. Arrangementet blev holdt som ”Natminton”, hvor vi havde besøg af en dgi instruktør en fredag aften fra 20-22, hvorefter vi slukkede lyset i hallen og spillede med selvlysende bolde og streger. KL 01.00 blev der sagt godnat, og efter en lille time var alle spillere faldet i søvn. Arrangementet sluttede lørdag morgen, hvor spillere og forældre spiste morgenmad sammen kl. 8.00. Bestemt et arrangement der tåler en gentagelse.  

 

På ungdomssiden har vi forsøgt at starte et klubsamarbejde op med vores naboklubber. Det har vist sig at være en udfordringen på flere niveauer, da vi både har forskellige træningstider, ambitioner og behov for et samarbejde. I denne sæson har det været muligt at lave et holdsamarbejde med Ølholm, hvor vores ældste ungdomsspillere har deltaget i holdturneringen sammen samt haft mulighed for at træne med hos hinanden på skift. En god løsning for de ældste og mere øvede spillere, da det ellers er den aldersgruppe, der er svær at holde på. 

 

Vi er sent på sæsonen blevet bekendt med, at sæsonen blev kortere i år, da hallen skal gennemgå en større renovering og dermed lukkes ned for al aktivitet pr. ¼-2016. Denne realitet, kombineret med at vi har mange nye og unge spillere, har betydet, at vi har besluttet at lave en stor sæsonafslutning, hvor vi erstatter klubmesterskabet for ungdom og afslutningsstævnet (DMU – DM for ungdom) med bøf & bowl i Vejle. Denne beslutning er taget i dialog med en lille håndfuld frivillige forældre, da vi hermed mener, at alle får en god afslutning på en god sæson. 

 

Vi har modtaget 1000 kr. i generelle sponsorkroner, hvilket vil gå til vores afslutning i Vejle. Dejligt!  

På ungdomssiden har vi sæsonen igennem haft stor opbakning fra spillernes forældre, hvilket er en afgørende faktor for en god sæson. Tak. 

 

Badminton er delt op i ungdom – teenager – motionist – ældre. Ungdom spiller med fjerbolde, da der udelukkende spilles med fjer til diverse træf, turneringer og stævner. Alle øvrige grupper medbringer selv bolde og ketcher – ketcher kan lånes ud til ungdomsspillere i forbindelse med træning.  

 

Kort fortalt om Badminton Ungdom:  
Vi starter altid ny sæson 2. mandag efter sommerferien, men vi tager løbende imod nye medlemmer. Så tøv ikke - mød op og prøv om badminton er noget for dig. Uanset om du er 6, 10 eller 14 år, har vi en ketcher du kan låne - og helt sikkert en træningsmakker der matcher. 
 
Badminton motionist og teenager:  
Motionisterne spiller mandag aften og består af såvel yngre som ældre voksne, der hygger sig med venner og bekendte. Blandt motionisterne er der tradition for juleafslutning i december og klubmesterskab sidst på sæsonen. Motionisterne består af både nye og trofaste medlemmer gennem mange år. Dejligt med en blanding! Banefordeling har i indeværende sæson foregået via kontakt til formanden, hvilket har fungeret rigtig fint.  
Teenagerne har ligeledes mulighed for at spille mandag aften, men vi har i sæson 2015/16 ikke haft medlemmer i denne gruppe. 

 

Badminton ældre:  
Ældre badminton bruger hallen hver mandag over middag, hvor der er en trofast gruppe spillere, der gerne udfordrer hinanden.  
Igen i år er der kommet nye medlemmer til, hvilket er super dejligt, og der er fast gang i 3 baner – og ofte 4! 

Ældre er ligeledes en del af diverse arrangementer i løbet af sæsonen.  

 

Vi siger tak til sponsorerne der har ydet et generelt sponsorat. Tak til vores kontakter ved motionister og ældre badminton, der hjælper med at arrangere og holde overblik – I gør et stort arbejde. Tak! 

Også en stor tak til Rasmus og Valdemar for at være hjælpetræner ved de yngste! Jeres indsat har været motiverende og afgørende for en god træning. Tak! 

 

Til sidst vil vi sige tak for denne sæson og for denne gang. Tiden og overskuddet er ikke længere det samme, og vi har derfor besluttet at stoppe med badminton i Tørring IF. 

  

Lars og Marika Kowalewski 


Årsberetning for TIF-Badmintonafdeling 2009.
(Sæson 09 – 10, fra d. 31 aug. 2009 – 29 marts 2010)
 
Ungdom : 9 – 15 år.janne.vacker@tuknet.dk
 
Vi har i år valgt at dele ungdomsspillerne op i 2 hold efter alder. De 9 – 10 årige og fra 11 – 15 år. Det er erfaring fra sidste sæson, der har betydet at vi valgte at aldersopdele spillerne, for at alle skulle få noget ud af det, både socialt og spilmæssigt.
Der er 10 spillere fra 9 – 10 år og 18 spillere fra 11 – 15 år.
Det fungerer fint med 2 aldersopdelte hold. Der har været stor tilgang af 15 årige spillere, hvilket er en positiv overraskelse for os, da det ofte er her man begynder at ”tabe” de unge mennesker pga. andre interesser.
Det er endnu ikke lykkes os at få trænere udefra, så vi er stadig 2 forældre med badmintonerfaring, der står for træningen. Vi har dog været så heldige at få en hjælpetræner, der hjælper på begge hold.
De 2 trænere har deltaget på forskellige kurser gennem DGI for at dygtiggøre sig og få inspiration. Bla.: Inspirationskursus i Daugård og uddannelsesfestival i Vingsted, med focus på fysisk træning samt småspil og konkurrencer. Hjælpetræneren tilbydes ligeledes at komme på kurser og temadage.
Igen i år havde vi besøg af en gratis hjælpetræner fra DGI i 2 timer. Vi valgte at have de 2 hold fælles i de 2 timer. Det var lidt af en udfordring, men den unge fyr fra DGI var god til at fastholde og inspirere spillerne.
Vi ønsker at få kontakt til de omkringliggende klubber inden opstart af næste sæson, mhp. At få en snak om samarbejde i badmintonafdelingerne. Det kunne være en udfordring at samle spillerne i 1 eller 2 haller, hvilket måtte frigive flere ressourcer mht. trænere/hjælpetrænere.
De enkelte spillere tilbydes forskellige stævner gennem sæsonen. Vi tager imod tilmelding, men det er op til den enkelte spiller og dennes forældre at komme af sted til stævnerne.
Vi har endnu ikke spillere der er tilmeldt en holdturnering pga. manglende erfaring.
Der vil blive lavet og uddelt et spørgeskema i begyndelsen af februar. Dette vil blive brugt som evaluering, fortrinsvis i ungdomsafdelingen, for at få noget tilbagemelding på hvad spillere og forældre mener om træningen, trænere/hjælpetrænere, afdelingen, og om vi kan gøre ting anderledes for at fastholde spillerne i vores afdeling.
 
Motionister :
 
Der har været færre baner til motionisterne i år, da træningstiden fra 17.00 – 18.00 er forbeholdt ungdomsspillerne.
Der er 58 motionister fordelt på banerne fra 18.00 – 22.00. Der er kun 2 ledige baner tilbage i tidsrummet fra 21.00 – 22.00.
Vi regner selvfølgelig med at holde motionistmesterskaber i slutningen af sæsonen. Der var stor tilslutning til det sidste år i modsætning til de forrige år, hvor det er blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Det skyldes måske en anderledes udformning af holdsammensætning og måden at afholde aftenen på. Holdene blev sat ved lodtrækning. Der blev kun spillet doublekampe og der blev ikke skælnet mellem køn i sammensætningen. Man kæmpede om den fornemme titel ” TIF-Motionist – Mester 2009”, og der var præmier til 1, 2, og 3 pladsen.
Det var gratis at deltage og mellem kampene var der gratis kaffe og lidt mundgodt, serveret ved borde dækket med dug og lys for hyggens skyld. Desuden var der en billet til en sodavand/øl efter endt spil.
Det var en sjov og underholdende aften, både med hårde kampe, men også med socialt samvær og hygge mellem kampene.
  
 
Seniorer :
 
Vi har i år som noget nyt tilbudt træningstider til seniorer. De startede fredag d. 4 sept. 2009 og blev tilbudt baner i 2 timer om fredagen fra kl. 10.30 – 12.30 i Gudenåhallen.
Der har pt. kun været 6 tilmeldte spillere, så vi overvejer om vi vil fortsætte dette tilbud.
 
Afdelingen er vokset en smule i sæsonen 09/10. Vi kommer dog også ud af denne sæson med et pænt økonomisk overskud, selv om der er gjort nogle investeringer i form af aktivitets/lege redskaber, låneketcher osv.
 
Vi håber at få styr på vores hjemmeside til opstart af næste sæson, da der har været lidt problemer med at få den opdateret og revideret.
 
Vi vil gerne sige tak til de firmaer/forretninger der har valgt at give et sponsorat til badmintonafdelingen. Det drejer sig om 2 tøjpakker sponsoreret af Tømrermester Finn Sørensen, og Frisør Klip & Tørring.
Pengene er blevet brugt til 2 træningsdragter/klubdragter med reklametryk, samt 3 sæt spillertøj til trænere og hjælpetræner.
 
 
 
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hvis du har brug for at kontakte os: Find relevant tlf.nr. eller mail-adresse under Bestyrelse eller Udvalg.