Tørring Idrætsforening

Kig forbi vores webshop

Vi har altid masser af lækre medlemstilbud! 

Forældreinformation


Velkommen i Svømmeklubben ved Tørring Idrætsforening (TIF)

Nedenstående giver vi svar på en række generelle spørgsmål der fremkommer, som udøver eller forældre til et barn, der dyrker idræt. Hver enkelt afdeling kan have specielle ordninger eller regelsæt, der naturligvis skal følges – og sådan er det også i Tørring Svømmeafdeling.
 

Vore værdier

Trivsel betyder for os:
Oplevelser, glæde, sundhed, humor, sjov, anerkendelse,  omsorg
Initiativ  betyder for os:
Engagement, synlighed, motivation, udvikling, uddannelse, rummelighed
Fællesskab betyder for os:
Samarbejde, kompetence, tillid, åbenhed, tryghed, ansvarlighed, ejerskab, kommunikation
Nærmere beskrivelse: Vores værdier
 

Indmeldelse og kontingent

Indmeldelse og kontingent foretages via www.toerring-if.dk
For at have en plads på holdet skal der være betalt. Husk det er svømmerens navn & fødselsdag der skal skrives. Det er desuden vigtig at kontakt oplysningerne er rigtige, idet information om evt. aflysning af hold kommer ud via sms / email.
 

Omklædning

Man skal komme til tiden – så enkelt kan det siges. Man må tidligst gå ind og klæde om 10 min før sit hold starter, da det ellers giver for meget uro for andre svømmere, når det næste hold er omklædt og klar til at hoppe i vandet 10-15 min før sit hold starter. Når man kommer ind i svømmehallen, skal man gøre sig klar med eventuel bælte og vinger og derefter sidde stille og vente til holdet starter.
 

Afvaskning

Er i klar over at bakterier ikke kan ses. Ved mange bakterier i badevandet skal der bruges mere klor. Et øget forbrug af klor giver et dårligere indeklima i svømmehallen og irriterede slimhinder. Kun ved grundig afvaskning med sæbe undgås bakterier i badevandet.
På billedet i badet ses det, hvor det er vigtigst at vaske sig inden man går i vandet, samt efter toiletbesøg.
 

Ophold i svømmehallen

Husk på hvem der går til svømning. Jeres børn har lettere ved at koncentrere sig om svømning, hvis mor eller far ikke sidder på kanten.
 
Det er OK som forældre at sidde i svømmehallen de første par gange, men herefter foregår alt ophold i forhallen. Kan jeres børn ikke selv gå på toilettet, kan de komme hen til jer og få hjælp.
 
Alle ledere, instruktører, udvalgsmedlemmer og hjælpere i det hele taget er ALLE frivillige, der påtager sig et ansvar for at det er muligt at dyrke idræt i TIF. Det er derfor af største vigtighed at der er et godt samarbejde i hele organisationen, men i det daglige at der er et godt samarbejde mellem udøvere, forældre og ledere der har den daglige kontakt.
Vi har derfor lavet en ”huskeliste” til svømmere og forældre.
 

For at nå vore mål, er det vigtigt som svømmer at huske på følgende:

 • Passe sin træning
 • Komme veloplagt til træning
 • Møde med en positiv indstilling
 • Tage pænt imod nye svømmere
 • Være med til at løse opgaver for klubben
 • Være en god repræsentant for klubben.
 

For at nå vore mål, er det vigtigt som forældre at huske:

 • Idræt skal være sjovt for alle
 • Bak op om arbejdet i foreningen – det bliver værdsat, også af dit barn.
 • Mange idrætsgrene er holdsport – holdkammeraterne er ikke ligeglade om dit barn kommer eller bare bliver væk
 • Respektér trænerens beslutninger – vær derfor positiv og støttende
 • Giv opmuntringer i medgang og modgang – giv ikke kritik
 • Det er dit barn, der går til svømning  – IKKE dig

Kontakt til lederne / udvalgene

Det er vigtigt at udvalgene får information om hvad der sker på de enkelte hold, så du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du mener at have idéer eller oplysninger, der kan gavne forholdene.
 
Du kan ikke forvente at leder husker en besked du giver ved et tilfældigt møde i supermarkedet, så følg op med en sms eller email.
 

Udvalgets opgaver og svømmeklubbens idé

I svømmeklubben ønsker vi at tilbyde udfordringer på alle niveauer, samt arbejde med de kvaliteter der er forbundet med at træne i vand, udover den almindelige svømmeundervisning. Vi skal give oplevelsen af at vand er verdens bedste lege-, trænings-, genoptrænings- og udfordringsplads.
Det primære er naturligvis at få svømmeafd. til at fungere.
Det vil sige at finde instruktører, planlægge sæsonen og div. arrangementer. Desuden at holde sig orienteret omkring kurser, redskaber m.m, for at kunne tilgode se svømmere og instruktørenes ønsker og behov.
Derudover modtages opgaver fra hovedbestyrelsen som bestyrelsen skal varetage. Det kan eks. være opgaver i forbindelse med lokale arrangementer.  

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk