Tørring Idrætsforening

Generalforsamling 2021Velkommen til
Generalforsamling 2021

i Tørring Idrætsforening

Dato: Onsdag, den 2. juni 2021
Sted: Gudenåcenteret, Kirkevej 10, 7160 Tørring
Program:
 • Kl. 18.30: Årsmøder i alle afdelinger
 • Kl. 19.45: Ordinær generalforsamling
Bemærk: Tilmelding og Coronapas påkrævet!

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være sekretæren i hænde senest 8 dage før.

Foreløbig dagsorden for Ordinær Generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag:
 5. Godkendelse af aktivitetsgebyr
 6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 5
  1. Valg af formand og sekretær.
  2. Valg af formandsposter til: Badminton, Fodbold Senior, Gymnastik, Cycling og Tri.
  3. Valg af personlige suppleanter for kasserer og Sekretær   
  4. Valg af revisor
 7. Eventuelt
  1. Tak til afgående
  2. Uddeling af vandrepokaler

Vel mødt!

Årsberetning og Referat kan hentes her:

Årsberetning 2020 (1.0 Mb)
Referat af Generalforsamling 2021 (0.1 Mb)

Læs om årets modtagere af Vandrepokalerne

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk