Tørring Idrætsforening

Kig forbi vores webshop

Vi har altid masser af lækre medlemstilbud! 

Generalforsamling 2023Velkommen til
Generalforsamling 2023

i Tørring Idrætsforening

Dato: Onsdag, den 22. februar 2023
Sted: Gudenåcenteret, Kirkevej 10, 7160 Tørring
Program:
 • Kl. 18.30: Årsmøder i alle afdelinger
 • Kl. 19.45: Ordinær generalforsamling
Dagsorden for Ordinær Generalforsamling er stadig under udarbejdelse og ændringer vil forekomme:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag:
 5. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 5
 6. Eventuelt
  1. Tak til afgående
  2. Uddeling af vandrepokaler

Vel mødt!

Årsberetning og Referat kan hentes her, umiddelbart efter afholdt Generalforsamling

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk