Outdoor Cycling » Generelle retningslinjer

Generelle retningslinier for TIF Cycling.

• Klubben har til formål at samle entusiastiske amatør cykelryttere, for, igennem træning, at forbedre den enkeltes form, samt udvikle vedkommende som rytter og cyklist.

• Klubbens formål er ligeledes at være samlingssted for medlemmerne, så man igennem forskellige arrangementer i løbet kan opnå nye bekendtskaber og et stærk sammenhold.

• Klubben har på sin hjemmeside et årshjul hvor alle faste arrangementer kan findes.

• Man taler altid til hinanden i en god tone.

• Ved deltagelse i officielle motionsløb er man som udgangspunkt på egen hånd med mindre andet aftales med den eller de medlemmer som også deltager i løbet. Dette dog med undtagelse af ”Grindsted løbet”, hvor TIF Cycling altid vil deltage på 60 km ruten, og hvor alle TIF Cyclings deltagere følges ad, uanset hastighed og antal.

• Hver sæson udpeges en ansvarlig for løbsannoncering. Vedkommende skal i god tid linke til alle relevante løb på klubbens facebookside. Dette for at skabe øget interesse for deltagelse i løb.

• Der kan køres gratis med i en hel uge, eller i alt 3 træningspas, herefter er man forpligtet til at betale kontingent hvis man ønsker videre deltagelse.

• Al generel kommunikation sker via facebook i den lukkede gruppe TIF Cycling.

• Al vigtig information, for eksempel i forbindelse med tøjkøb, sendes ud på mail.

• Alle medlemmer opfordres til at benytte TIF Cyclings officielle tøj ved deltagelse i løb.

• Træningspassene i hverdagene tager maksimalt 2 timer, om søndagen aftales træningspasset længde på det enkelte hold.

• Den første tirsdag i hver måned er træningen afkortet til maksimalt 1,5 time, herefter samles alle hold ved startområdet.


Før træningen.
 

• Der laves altid mindst 3 hold på en træningsaften, også selvom holdene vil blive meget små.

• Der vælges altid en kaptajn til hvert af de 3 hold.

• Ved opdeling af hold opfordres til at man opretter 3 så homogene hold som muligt.

• Forslag til den valgte kaptajn, om eksempelvis ruter eller træningsform, gives.

• Inden træningen påbegyndes, fastlægges forventninger til hastighed og distancer på de enkelte hold.


Under træningen.


• Det er udelukkende kaptajnen der bestemmer ruten, og han forpligter sig til, i god tid at give signal om hvis der skal drejes af.

• Det er kaptajnen der træffer beslutning om skilte-, og/eller bakkespurte. Disse skal meldes i god tid, og kun på steder hvor der ikke skabes uforsvarlig kørsel.

• Alle på holdet skal holde sig orienteret så vidt muligt bagud, som fremad. Der skal altid gives lyd hvis der opstår situationer hvor det er vigtigt at orientere sig.

• Hvis der råbes ”STOP”, skal der altid stoppes.

• Ved defekte standser hele holdet, trækker ind til siden af vejen og herefter træffes der beslutning om hvordan træningen skal fortsætte.

• Der skal altid være mindst en der har en telefon med sig, således der kan tilkaldes hjælp.

• Under træningen tages der hensyn til alle, og der må ikke lades nogen i stikken. Ligesom der heller ikke sendes nogen alene hjem, medmindre der er en klar aftale om dette.

 

Efter træningen.


• Der køres så vidt muligt altid tilbage til startstedet for træningen.

• Ved træningens afslutning drøftes alle tvivlsspørgsmål og eventuelle kritikpunkter.

• Ved træningens afslutning kan man med fordel aftale hvem der skal være kaptajn ved næste træningssamling.
 

I trafikken.
 

• Der køres altid efter gældende trafikregler, og der holdes altid for rødt i lyskryds, ligesom cykelstier benyttes hvis de forefindes.

• Der køres aldrig mere end 2 og 2 ved siden af hinanden.

• Det er den, eller de, forreste rytter i gruppen der orienterer sig ved kryds, ligesom det også er dem der beslutter om der skal standses ved et kryds.

• Hvis der er tvivl om hvorvidt der standses ved et kryds, er det som udgangspunkt bedre at standse end at lade være.

 

Forslag til ændringer eller tilføjelser i retningslinjerne modtages gerne, men det skrevne overholdes når der cykles i klubregi.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hvis du har brug for at kontakte os: Find relevant tlf.nr. eller mail-adresse under Bestyrelse eller Udvalg.