Tørring Idrætsforening

Kig forbi vores webshop

Vi har altid masser af lækre medlemstilbud! 

Procedure ved ulykke


Procedure for Tørring Idrætsforening – TIF i tilfælde af en uforudset hændelse/ulykke:

 1. Den for den implicerede idrætsudøvers ansvarlig træner/leder kontakter og informere afdelingens bestyrelsesformand om hændelsen.
 2. Bestyrelsesformanden informerer/kontakter TIF formanden.
  Her aftales det hvem der tager ansvaret for de næste handlinger:
  - Hovedbestyrelsen inddrages / Orienteres (afhængigt af hændelsen)
  - Afdelingens udvalg orienteres
  - Kontakt til hovedorganisationer for hjælp – vi følger altid deres anbefalinger.
  Den ansvarlige må ikke selv være/ eller have familiemedlemmer, der har være direkte involveret i hændelsen.
 3. Afhængig af hændelsen, planlægger, den for TIF ansvarlige, hvilke aktiviteter der skal ske for at sikre der bliver taget vare om de impliceredes ve og vel. Dette kan ske i samarbejde med Krisepsykolog fra TRYG (se nedenstående kontakt oplysninger) og/eller ved kontakt med repræsentant fra DGI eller den aktuelle forenings hovedorganisation (se nedenstående kontakt oplysninger).

Vigtige kontakt oplysninger:

Ved behov for Psykologhjælp:

Hvis aktuelt- anmeldes skaden til forsikring:

DGI’s hjemmeside:

www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/idraettens-forsikringer

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk