Tørring Idrætsforening

Kig forbi vores webshop

Vi har altid masser af lækre medlemstilbud! 

Retningslinier


Generelle retningslinier for TIF Cycling.

 • Klubben har til formål at samle entusiastiske amatør cykelryttere, for, igennem træning, at forbedre den enkeltes form, samt udvikle vedkommende som rytter og cyklist.
 • Klubbens formål er ligeledes at være samlingssted for medlemmerne, så man igennem forskellige arrangementer i løbet kan opnå nye bekendtskaber og et stærk sammenhold.
 • Klubben har på sin hjemmeside et årshjul hvor alle faste arrangementer kan findes.
 • Man taler altid til hinanden i en god tone.
 • Ved deltagelse i officielle motionsløb er man som udgangspunkt på egen hånd med mindre andet aftales med den eller de medlemmer som også deltager i løbet. Dette dog med undtagelse af ”Grindsted løbet”, hvor TIF Cycling altid vil deltage på 60 km ruten, og hvor alle TIF Cyclings deltagere følges ad, uanset hastighed og antal.
 • Hver sæson udpeges en ansvarlig for løbsannoncering. Vedkommende skal i god tid linke til alle relevante løb på klubbens facebookside. Dette for at skabe øget interesse for deltagelse i løb.
 • Der kan køres gratis med i en hel uge, eller i alt 3 træningspas, herefter er man forpligtet til at betale kontingent hvis man ønsker videre deltagelse.
 • Al generel kommunikation sker via facebook i den lukkede gruppe TIF Cycling.
 • Al vigtig information, for eksempel i forbindelse med tøjkøb, sendes ud på mail.
 • Alle medlemmer opfordres til at benytte TIF Cyclings officielle tøj ved deltagelse i løb.
 • Træningspassene i hverdagene tager maksimalt 2 timer, om søndagen aftales træningspasset længde på det enkelte hold.
 • Den første tirsdag i hver måned er træningen afkortet til maksimalt 1,5 time, herefter samles alle hold ved startområdet.
 

Før træningen

 
 • Der laves altid mindst 3 hold på en træningsaften, også selvom holdene vil blive meget små.
 • Der vælges altid en kaptajn til hvert af de 3 hold.
 • Ved opdeling af hold opfordres til at man opretter 3 så homogene hold som muligt.
 • Forslag til den valgte kaptajn, om eksempelvis ruter eller træningsform, gives.
 • Inden træningen påbegyndes, fastlægges forventninger til hastighed og distancer på de enkelte hold.
 

Under træningen

 
 • Det er udelukkende kaptajnen der bestemmer ruten, og han forpligter sig til, i god tid at give signal om hvis der skal drejes af.
 • Det er kaptajnen der træffer beslutning om skilte-, og/eller bakkespurte. Disse skal meldes i god tid, og kun på steder hvor der ikke skabes uforsvarlig kørsel.
 • Alle på holdet skal holde sig orienteret så vidt muligt bagud, som fremad. Der skal altid gives lyd hvis der opstår situationer hvor det er vigtigt at orientere sig.
 • Hvis der råbes ”STOP”, skal der altid stoppes.
 • Ved defekte standser hele holdet, trækker ind til siden af vejen og herefter træffes der beslutning om hvordan træningen skal fortsætte.
 • Der skal altid være mindst en der har en telefon med sig, således der kan tilkaldes hjælp.
 • Under træningen tages der hensyn til alle, og der må ikke lades nogen i stikken. Ligesom der heller ikke sendes nogen alene hjem, medmindre der er en klar aftale om dette.
 

Efter træningen

 • Der køres så vidt muligt altid tilbage til startstedet for træningen.
 • Ved træningens afslutning drøftes alle tvivlsspørgsmål og eventuelle kritikpunkter.
 • Ved træningens afslutning kan man med fordel aftale hvem der skal være kaptajn ved næste træningssamling.
 

I trafikken

 
 • Der køres altid efter gældende trafikregler, og der holdes altid for rødt i lyskryds, ligesom cykelstier benyttes hvis de forefindes.
 • Der køres aldrig mere end 2 og 2 ved siden af hinanden.
 • Det er den, eller de, forreste rytter i gruppen der orienterer sig ved kryds, ligesom det også er dem der beslutter om der skal standses ved et kryds.
 • Hvis der er tvivl om hvorvidt der standses ved et kryds, er det som udgangspunkt bedre at standse end at lade være.

Forslag til ændringer eller tilføjelser i retningslinjerne modtages gerne, men det skrevne overholdes når der cykles i klubregi.

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk