Tørring Idrætsforening

Tørring-Ølholm samarbejdet


Her kan du se alt om det udvidede samarbejde mellem Tørring IF og Ølholm Boldklub

TIF Fodbold-Ungdom og Ølholm Boldklub udvider samarbejdet fra sommeren 2011 fordi:

  • For børnenes skyld – det skal være sjovt at spille fodboldbold
  • Vi skal i øjenhøjde med børnene og skabe gode muligheder for at spille fodbold
  • Fastholde de spillere der allerede spiller i en af de to klubber
  • Være på forkant med at kunne tiltrække nye spillere
  • Sikre at der forsat er et fodboldtilbud på så mange årgange som muligt
  • Sikre et mere bæredygtigt og attraktivt fodboldtilbud
  • Fremme kammeratskabet
  • Højne kvaliteten og opnå mulighed for at organisere træningen mere alderssvarende
  • Samle resurserne og drage større fordel af de frivillige kræfter

TIF Fodbold-Ungdom og Ølholm Boldklub udvider samarbejdet

 
I gennem mange år har Fodbold-Ungdom under Tørring Idrætsforening og Ølholm Boldklub haft et godt samarbejde på de ældste årgange i ungdomsrækkerne og på de seneste også på et U11 hold. På denne baggrund og på baggrund af behovet for at gøre noget aktivt for at bevare et fornuftigt grundlag for børne- og ungdomsfodbold i de to klubber udvides samarbejdet fra sommeren 2011.
 
I begge klubber er der fuld enighed om at et udvidet samarbejde på alle hold og alle aktiviteter er nødvendig og vil være det bedste for at bevare et godt udgangspunkt for børne- og ungdomsfodbolden i både Tørring og Ølholm. Uden samarbejde, risikere begge klubber at stå med for få frivillige resurser og dalende medlemsantal og det ønsker vi ikke sker. Der er over vinteren blevet kigget dybt i krystalkuglen og der er for begges klubbers vedkommende ingen tvivl om at et udvidet samarbejde er vejen frem og vil styrke mulighederne for at tilbyde et godt og fornuftigt tilbyd til alle årgange på børne- og ungdomsholdende.
 
For børnenes skyld.
En ide gruppe bestående af to personer fra hver klub har hen over vinteren arbejdet med ide og formål for det udvidede samarbejdet og i ide gruppen er der ingen tvivl om at den største årsag til at udvide samarbejdet mellem de to klubber – er for børnenes skyld. Vi ønsker at fastholde de spillere der allerede spiller og er aktive i de to klubber med tilbud der indfrier deres forventninger til det at ”spille fodbold”. Ligeledes ønsker vi at være på forkant med at tiltrækker nye spillere og uden tilbud og aktiviteter der ser fornuftigt og attraktivt ud vil det bliver svært både at fastholde og tiltrække nye spillere i de to klubber. Begge klubber har i disse år små hold på de yngste årgange og denne lille tilslutning gør det vanskeligt at opretholde et attraktivt og spændende tilbud. Med et udvidet samarbejde vil vi få flere spillere på hvert hold samt mulighed for at tilbyde fodbold på næsten alle årgange med et fornuftigt antal spillere på hvert hold og her igennem skabe et mere bæredygtigt og attraktivt fodboldtilbud. Vi får i højere grad mulighed for at højne kvaliteten af vores tilbud og gøre træningen mere niveau og alderssvarende.
 
De praktiske detaljer
I praksis betyder det nye udvidet samarbejde at der nu kun vil være et fælles fodbold udvalg på tværs af de to klubber og der igennem styrkes samarbejdet om at finde trænere, arrangere diverse aktiviteter, fordele træningsbaner og tider. Med hensyn til trænings tider og baner vil der blive tale om en fleksibel model, hvilket betyder at det ikke på forhånd er fastlagt hvor et hold træner. Ved fastlæggelse af trænings tider og sted vil der blive lagt vægt på hvor det er mest hensigtsmæssigt, hvor der er plads, trænernes ønsker og så videre. Et fælles udvalg betyder også at der i langt højere grad vil blive samarbejdet om den daglige drift i klubberne og de administrative opgaver. Det betyder også at alle hold fremover vil blive tilmeldt turneringer som TIF/ØB hold. Det nye fælles udvalg træder i arbejdstøjet allerede i løbet af det tidlige forår og samarbejdet og de ændringer det må medføre træder i kraft fra næste nye sæson i sommeren 2011. En af udvalget første opgaver bliver at sikre fælles holdninger og handlinger i det nye samarbejde og at disse implementeres.
 
Der er fra ide gruppens side lagt op til at et nyt udvalg bør skal bestå af 6 personer, 3 fra hver klub. En person i dette udvalg fra hver klub skal have tilknytning til de respektive hovedbestyrelser.
 
Erfaring
Som tidligere nævnt har der igennem flere år været et godt samarbejde mellem TIF og ØB på de ældste årgange i ungdomsrækken, samt gode erfaringer med sammenlægning på nogle seniorhold. Ligeledes har der de sidste par år været samarbejde på et U10/U11 hold hvorfra vi har ganske gode erfaringer og positive oplevelser, hvilket både trænere og forældre også er enige i.
 
Steen Thomsen, forældre til en U11 spiller. Der kan laves bedre og individuel træning og samtidig er det ikke besværlig med kørsel til og fra træning da der er mulighed for samkørsel.
 
Ole Larsen, U11 træner. Årgang 2000 fra Tørring og Ølholm har nu spillet sammen i to år med stor succes. Inden sammenlægningen var der ni spillere i Tørring og 8 i Ølholm. Det kan være svært at lave noget spændende og udfordrende træning. Drengene har fra første øjeblik været glade for ordningen. De synes det er super godt med nye venner og holdkammerater. Forældregruppen har også bakket godt om projektet. Der er aldrig problemer når drengene skal køres til træning eller kamp.
 
Tulle Nørbo, forældre til en U11 spiller. Jeg havde selvfølgelig nogle spekulationer omkring at vores børn skulle til at træne sammen med drengene fra Tørring, men det viste sig dog at være fuldstændig unødvendigt, der var jo kompetente folk i begge klubber der sørgede for at drengene havde det godt. Det største problem var af transportmæssig karakter. Det løste vi med en plan på første forældremøde – hvor der er vilje, er der vej, så alt i alt en masse positive oplevelser. Støt op om initiativet, det lønner sig på langt sigt
 
Ungdomsudvalg
Medlemmer til det nye fælles ungdomsudvalg er allerede fundet og det er Troels Jensen/Tørring. Claus Jørgensen/Tørring, Anette Bergstrøm/Tørring, Rikke Thulstrup/Ølholm, Ole Larsen/Ølholm og Dennis Nørbo Sørensen/Ølholm
Her udover påtænker udvalget indtil videre at supplere sig med en kasserer og på sigt sikret også flere frivillige på konkrete opgaver.


Flere oplysninger
Der skal lyde en tak til DBU-Jylland (tidligere JBU) for bistand til ide gruppen.
Ønsker du flere oplysninger eller har spørgsmål til dette udvidet klubsamarbejde er du velkommen på TIF Fodbold-Ungdoms årsmøde den 26. feb. 2011 som holdes sammen med TIF general forsamling i Gudenåcenteret eller general forsamlingen i Ølholm Bold klub som finder sted den 23. februar i Langskov Hallen i Ølholm.
Ide gruppen har bestået af Erik Vinstrup/ØB, Lisbeth Uhrskov/ØB, Troels Jensen/TIF og Jens Ewers/TIF.

Meninger fra brugerne og deres forældre

 
Der har de sidste par år været samarbejde på et U10/U11 hold hvorfra vi har ganske gode erfaringer og positive oplevelser, hvilket både trænere og forældre også er enige i.
 
Tulle Nørbo – Forældre:
Da vi for nogle år siden stod i samme situation, havde vi selvfølgelig også nogle spekulationer omkring det, at vores børn skulle til at træne sammen med drengene fra Tørring.Det viste sig dog, at være fuldstændigt unødvendigt. Der var jo kompetente folk i begge klubber, der sørgede for at drengene havde det godt . Der blev også lave nogle "ryste sammen” arrangementer – både med børn og forældre. Rigtig godt.Det største problem var rent faktisk kun af transport-mæssig karakter. Det løste vi på første spiller-/forældre møde. Vi delte børnene i 2 grupper (geografisk opdelt i byen) Èn forælder fra hver gruppe, tog ansvaret for at lave en kørsels- og opsamlingsplan, således at børn/forældre vidste præcis hvor og hvornår der var afgang til Tørring (og vi startede endda med at træne begge dage i Tørring) På trods af det, blev det jo egentlig ikke til ret mange gange man skulle køre – så det var overkommeligt. Hvor der er vilje – er der en vej.Der ud over har det medført en masse positive oplevelser:
Fra et fodboldmæssigt synspunkt, har det været muligt at praktisere differentieret træning – til glæde for alle børn uanset hvilket niveau de befinder sig på.
Det er nemmere for klubberne at skaffe kvalificerede trænere og holdledere (de hænger jo ikke på træerne).

Vores børn har lært deres kommende klasse-kammerater at kende. Det gør det lettere for dem, når de skal skifte til Tørring Skole.
Vi forældre har fået en enestående mulighed for at lære hinanden og børnene at kende igennem de mange arrangementer, der bliver stablet på benene, for at fremme sammenholdet. En mulighed, som jeg ved, mange tidligere forældre fra Ølholm, ville have misundt os, da de sendte deres børn videre til Tørring Skole.
Så alt i alt en masse positive oplevelser, som jeg varmt kan anbefale. Derfor: Støt op om initiativet – det lønner sig på lang sigt. Ellers kan vi risikere, at nogle børn vil søge væk til andre store klubber, for at få større mulighed for udvikling og deltagelse på 11-mands hold. (der er simpelthen ikke børn nok i hver enkelt klub)

Steen Thomsen – Forældre
Jeg synes der er flere fordele ved sammenlægning. 
Der er flere spiller at vælge imellem.
Der kan laves bedre og individuel træning.
Samtidig er det ikke besværlig med kørsel til og fra, da der er mulighed for samkørsel.
 
Ole Larsen – U11 træner
Årgang 2000 fra Tørring og Ølholm, har nu spillet sammen i ca. 2 år, med stor succes.
Inden sammenlægningen gik vi 8 drenge i Ølholm og de var 9 i Tørring. Det kan være svært, at lave noget spændende og udfordrede træning, når der ikke er flere spillere. Derfor startede vi op med et fælleshold, 2 ugentlige træninger, en i Tørring og en i Ølholm.
Det har givet mig, som træner, meget bedre forhold. Vi er i øjeblikket 14 spiller, så det giver mange flere muligheder, for at træne på den rigtige måde. Det giver også drengene, nogle bedre forhold. Vi kan træne lidt mere individuelt med drengene og hjælpe den enkelte til at blive bedre.
Drengene har fra første øjeblik været glade for ordningen. De synes, det er super godt, med nye venner og holdkammerater. Der er ingen forskel at mærke på holdet, om man kommer fra den ene eller den anden klub, vi er et hold. Vi spiller dog stadig, ind i mellem, Tørring mod Ølholm til træning. Det giver altid en spændende kamp, hvor ingen vil tabe. Men vi er stadig holdkammerater og gode venner bagefter.
Forælde gruppen har også bakket godt op om projektet. Der er aldrig problemer, når drengene skal køres, til træning eller kamp. Vi har arrangeret et par fællesarrangementer, med stor succes, hvor alle familier bakker op.
Jeg kan kun bakke op om en total sammenlægning. Jeg ved der er årgange, hvor der kun er 3-4 spillere i den klub. Det er for lidt til at holde et hold ”kørende”.
 

 

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk