Tørring Idrætsforening

Udvalg


Formand:

Birgitte Clausen
svoemning@toerring-if.dk

Kasserer:

Karin Thomsen

Medlem:

Heidi Hansen

Medlem:

Susanne Larsen

Bestyrelsesmedlem Vil du være med til at gøre en forskel?

Undervisere:

Annika Jensen

Birgitte Clausen

Emma K. Lange
Karen Klausen

Sander Thing
Sebastian W Mortensen
Susanne Larsen  


Udvalgets opgaver og svømmeklubbens idé

I svømmeklubben tilstræber vi at tilbyde udfordringer på alle niveauer.
Vi arbejder med de kvaliteter der er forbundet med at træne i vand, udover den almindelige svømmeundervisning. Desuden ønsker vi at give oplevelsen af at vand er verdens bedste lege-, trænings-, genoptrænings-, udfordrings-, og gymnastikplads.

Det primære er naturligvis at få svømmeafd. til at fungere. Det betyder at finde kvalificerede instruktører, planlægge sæsonen samt arrangementer. Desuden at holde sig orienteret omkring kurser, redskaber m.m, for at kunne tilgodese svømmere og instruktørenes ønsker og behov.
 

Planlægning af sæson

  • Reservere svømmehallen, finder instruktører og hjælpere, ajourføre redskaber, musikanlæg og indkøb.
  • Markedsføring ved annoncering og hjemmesiden.
  • Kontaktpersoner for holdende og indskrivning af svømmere.
  • Selvstændig økonomistyring.
  • Div. møder i Hovedbestyrelsen, udvalgsmøder, og møder med instruktørene.

Derudover modtages opgaver fra hovedbestyrelsen som bestyrelsen, instruktører og svømmernes forældre skal varetage, såsom at hjælpe til i forbindelse med Gudenå festen (oprydning, optog, banko mv). 

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk